Система управління виробництвом

Система MES Qguar —  комплексна система оперативного управління підприємством будь-якого масштабу. Автоматизована система управління виробництвом дозволяє зв’язати в єдину структуру всі виробничі бізнес-процеси. Сьогодні автоматизація виробництва лежить в основі розвитку прогресивної промислової галузі. Завдяки автоматизації виробничих процесів, в значній мірі, підвищується ефективність праці, помітно поліпшується якість виробленої продукції. Автоматизація виробництва робить процес виготовлення продукції більш безпечним і комфортним для всіх працівників підприємства на кожному з його етапів.

За допомогою Qguar MES компанії мають можливість, в режимі реального часу, здійснювати планування, оптимізацію, контроль і документування всіх процесів від початку формування замовлення, до випуску готової продукції. Система автоматизації виробництва дозволяє швидко і ефективно моделювати виробничі бізнес-процеси, а також реєструвати хід їх виконання. Можливість інтеграції з іншими зовнішніми системами (ERP, SCADA, спеціалізовані системи для логістики) дозволяє простежувати продукцію, компоненти і сировину на кожному окремому етапі їх перебування на виробництві. Отримана інформація про процеси виробництва дозволяє підтримувати управління за принципом “Lean Manufacturing” (бережливе виробництво). Система також підтримує міжнародні стандарти якості: HACCP, IFS, SIX SIGMA, і т.п. Використання вбудованих в систему звітів, дозволяє відображати повну картину виробничого процесу на всіх рівнях – починаючи з майстра зміни і закінчуючи директором заводу.

Керування виробництвом

Про систему керування виробництвом

Переваги автоматизації виробництва за допомогою Qguar MES системи:
– збільшення продуктивності праці
– підтримка ощадливого виробництва (Lean Manufacturing)
– скорочення виробничих витрат
– інтеграція з промислової автоматикою
– оперативний моніторинг виробничих процесів
– можливість швидкого виявлення критичних ситуацій
– ліквідація паперового документообігу
– впорядкування процесів і ресурсів
– інтеграція з зовнішніми системами
– можливість простого і швидкого моделювання бізнес-процесів
– сучасний інтерфейс користувача
Система управління виробництвом Qguar MES передбачає наступну функціональність:

– управління рецептурами (BOM)
– відслідковуваність (генеалогія) продукції
– управління бізнес-процесами у виробництві
– управління виробничими заявками
– складання і автоматичне оновлення графіка виробництва
– кількісна інформація про продукцію в процесі виробництва
– оперативний і архівний реєстр роботи обладнання і персоналу
– реєстр виробничих подій
– кправління партіями і серійними номерами продуктів
– підтримка процесів контролю якості
– інтеграція з зовнішніми системами

Огляд основних функціональних блоків системи управління виробництвом Qguar MES:
– відстежуваність продукції
– уповна ефективність обладнання – OEE
– управління виробничими замовленнями
– ощадливе виробництво
– підживлення виробничих ліній
– інтеграція з зовнішніми пристроями
– стандартні KPl
– попередньо визначені показники
– підтримка стандартів HACCP, IFS, BRC
– контроль партії, серійних номерів, статусів якості
– планування виробництва
– логістика виробництва
– структура кодів інцидентів для простоїв і браку
Автоматизація виробництва Qguar MES – це інструмент для забезпечення ефективної роботи виробничого підприємства будь-якого рівня складності. Він призначений для підприємств, у яких виникає необхідність точно вимірювати витрати виробництва, ефективність роботи обладнання і персоналу. Шляхом систематичної реєстрації точних даних про виробничі процеси, система дозволяє впровадити концепцію управління “Lean Manufacturing”, тобто усувати марнотратство, і разом з тим, зводити до мінімуму виробничі витрати. Qguar MES незамінний в роботі підприємств які використовують різні системи контролю HACCP, IFS, SIX SIGMA. Система постійно накопичує інформацію про виробничі процеси, роблячи її доступною для подальшої аналітики, згідно заздалегідь встановленим службовим прав, спрощує при цьому керівним кадрам процес прийняття рішень, а працівникам виробництва забезпечує почуття безпеки, шляхом чіткої персоналізації при виконанні окремих операцій.

Маєте питання

Зателефонуйте нам, або напишіть - ми знаємо відповіді.
* Обязательные поля для заполнения