Системи нагляду SCADA (Супервізор, Контроль та Збір даних) застосовуються у широкому спектрі промислових підприємств. Вони дозволяють здійснювати нагляд за машинами та виробничими процесами, збирати та аналізувати дані з машинного парку, постійно контролювати хід виробництва та готувати детальні звіти про роботу заводу. Завдяки цим системам можна ефективно автоматизувати управління виробництвом на підприємстві.

З чого складається система SCADA?

Системи SCADA складаються з трьох основних компонентів:

 1. Обладнання, яке залежно від ступеня автоматизації установки та характеристик може включати:
  • комп’ютери / сервери
  • ПЛК-контролери
  • Контролери RTU (Remote Terminal Unit)
  • Модулі вводу / виводу (вхід / вихід)
  • Модулі управління та вимірювання
 2. Мережа зв’язку з протоколами зв’язку. До найбільш часто використовуваних протоколів на виробничих підприємствах відносяться:
  • Modbus (разом з різновидами: Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP / IP)
  • Ethernet / IP
  • Профінет
  • Профібус
  • Фундація Fieldbus
  • М-автобус (метровий автобус)
  • MQTT (Телевізійний транспорт у черзі повідомлень)
  • OPC UA (Єдина архітектура)
 3. Програмне забезпечення SCADA разом з комунікаційними технологіями (драйвери зв’язку).

Однією з провідних систем SCADA є zenon. Яку користь може принести впровадження системи SCADA zenon в окремих галузях?

Харчова промисловість

Система SCADA zenon допомагає підвищити ефективність виробництва, а також відповідати суворим стандартам безпеки в харчовій промисловості. Вклад програмного забезпечення в постійний моніторинг та створення точної історії продуктів перетворюється на здатність компанії швидко виявляти порушення та, якщо варто, виводити продукт з дистрибуції.

Програмне забезпечення Zenon SCADA може працювати з багатьма пристроями, що використовуються в харчовій промисловості, в галузi виробництва харчових продуктів, контроля якості та упаковки готової продукції.

Завдяки прозорості та автоматичній, надійній документації виробничого процесу програмне забезпечення zenon допомагає ефективно застосовувати стандарти безпеки харчових продуктів, визначені IFS – Міжнародними стандартами продовольства, або HACCP – Аналіз небезпеки та критичні контрольні точки (з точки зору моніторингу критичних контрольних точок, встановлюючи порядок реєстрації документації).

Придбання та подальший аналіз виробничих даних у системі zenon полегшує вживання заходів щодо зменшення витрат виробництва, кількості споживаної енергії та інших комунальних послуг (підтримка ISO 50001). Стандартизація та автоматизація процесу підготовки виробництва дозволяє підприємствам швидше впроваджувати новий товар на ринок.

Фармацевтична промисловість

Фармацевтична промисловість має особливо високі вимоги до контролю виробництва та розподілу продукції. Для задоволення цих вимог для харчової промисловості створена спеціальна версія zenon – Pharma Edition.

Програма чудово захищена від несанкціонованого доступу. Навіть у тому випадку, якщо зареєстрований користувач відійшов від свого робочого місця. Кожна особа повинна пройти процедуру перевірки, перш ніж вносити будь-які зміни в систему.

Система SCADA zenon дозволяє дотримуватися вимог американської частини FDA 21CFR, частина 11. Вона регулює зберігання даних в електронному вигляді, електронних регістрах та підписах, які використовуються фармацевтичними компаніями. Система zenon зберігає всі дані щодо цільових значень процесів, рецептів та історії модифікацій. Zenon також записує всі зміни, внесені до системи, а також робить опис старих і нових значень, дату та час зміни, ім’я користувача, комп’ютер, на якому було внесено зміни, та підпис авторизації

Принцип роботи програмного забезпечення zenon також підтримує керівництво GAMP 5 (Good Automated Manufacturing Practice) для фармацевтичної галузі. Найважливіший постулат GAMP 5 полягає в тому, що турбота про якість не може обмежуватися лише тестуванням готового продукту. Якість слід забезпечувати за допомогою моніторингу кожної стадії виробництва за всіма факторами окремо: сировиною, інструментом та виробничими машинами тощо.

Система SCADA: Pharma Edition створює та архівує повну документацію щодо рецептів з модулів керування пакетним контролем (Batch Control) та рецептів RGM (Recipe Group Manager).

Енергетика – виробництво та передача електроенергії

Версія програмного забезпечення zenon – Energy Edition, спеціально адаптована до потреб енергетичної галузі, – це вдосконалене рішення, створене для автоматичного управління системами генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Рішення підтримує енергетичний сектор у багатьох сферах:

 • Автоматичне управління електричною підстанцією – функція дозволяє віддалено легко та безпечно керувати автоматизованою електричною підстанцією. Система zenon Energy Edition може використовуватися як інструмент для візуалізації процесів у диспетчерських цілях.
 • Управління розподілом енергії – zenon Energy Edition має інструменти для візуалізації електричної мережі, звітності та архівування даних про розподіл. Функція Worldview відображає повну мережу і дозволяє збільшувати та зменшувати елементи мережі на будь-якому рівні деталізації. Це дозволяє приймати рішення на основі детальної інформації.
 • Відновлювана енергія – незалежно від того, джерелом відновлюваної енергії є сонячні батареї або вітрогенератори, zenon надає всебічну інформацію про всі дані, пов’язані з роботою – шляхом детальних звітів. Система забезпечує точну інформацію про події та робочі параметри. Це полегшує управління та підвищує безпеку процесу отримання енергії з відновлюваних джерел.
 • ГЕС – zenon Energy Edition має функції вдосконаленої візуалізації, контролю та оптимізації роботи гідроелектростанцій. Програмне забезпечення може бути легко інтегровано з іншими компонентами ланцюга генерації та розподілу енергії. Багата бібліотека драйверів дозволяє підключати всі підрозділи гідроелектростанції без використання додаткового процесу шлюзу.
 • Зберігання енергії – zenon Energy Edition дозволяє підключати системи зберігання енергії до мережі. Програма візуалізує дані в режимі реального часу і служить інструментом для оцінки поточної ситуації. А також дозволяє проводити історичний аналіз завдяки архівованим даним вимірювань. За допомогою програмного забезпечення zenon зберігання енергії та управління електричними підстанціями можливе без впровадження додаткової системи.

Автомобільна галузь

Автомобільна промисловість. Це складна мережа постачання, окремі ланки якої взаємозалежні. Терміновість у цій галузі просто вкрай необхідна. Специфіка така, що несвоєчасна доставка будь-якого компонента зупинить наступний етап складання транспортного засобу. Тому автомобільна промисловість характеризується особливо високими договірними штрафами за затримки.

Діючи в таких умовах, компанії автомобільної промисловості повинні приділяти особливу увагу підтримці безперервності та швидкостi виробничого процесу. Необхідність ефективного, постійного моніторингу ситуації у виробничому цеху виходить на перший план.

Систему SCADA zenon можна підключити до будь-якої виробничої машини. Це можна зробити за допомогою існуючих контролерів або датчиків, або – за потреби – завдяки встановленню додаткового модуля управління та вимірювання. Масштабованість програми дозволяє легко підключити новий пристрій у разі розширення або модернізації машинного парку.

Цифрові близнюки

Програмне забезпечення Zenon оснащене технологією цифрових близнюків. Завдяки моделюванню ця технологія дозволяє передбачити, як даний процес буде здійснюватися в реальності, без необхідності його фактичного, пробного виконання. Це значно спрощує та пришвидшує етап складання прототипів, а також дозволяє більш ефективно впроваджувати постійне вдосконалення виробничого процесу.

Сотні успішних використань доводять, що система SCADA zenon є ефективним і гнучким інструментом спостереження. Це дозволяє автоматизувати та вдосконалювати процес управління виробництвом практично в усiх аспектах – незалежно від галузі, яку представляє компанія.